B Yohji Yamamoto

B YOHJI YAMAMOTO 100/2 宽大玫瑰刺绣衬衫

NX-B56-001-1-03

尺码衬衫,在棉质阔布衬衫上饰有玫瑰刺绣,饰有链式针脚。

男士模特身高:180 cm
女士模特高度162 cm

100%纯棉
刺绣:粘胶纤维100%

日本制造

  • B YOHJI YAMAMOTO 100/2 宽大玫瑰刺绣衬衫
  • B YOHJI YAMAMOTO 100/2 宽大玫瑰刺绣衬衫
  • B YOHJI YAMAMOTO 100/2 宽大玫瑰刺绣衬衫
  • B YOHJI YAMAMOTO 100/2 宽大玫瑰刺绣衬衫
  • B YOHJI YAMAMOTO 100/2 宽大玫瑰刺绣衬衫
  • B YOHJI YAMAMOTO 100/2 宽大玫瑰刺绣衬衫
  • B YOHJI YAMAMOTO 100/2 宽大玫瑰刺绣衬衫
White
White
¥3,731
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看