B Yohji Yamamoto复古

B Yohji Yamamoto白花衬衫

NR-B85-010-1-03

尺码衬衫,在棉质宽衬衫上绣有花朵刺绣,并配有链式针脚。

100%棉

日本制造

 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
 • B Yohji Yamamoto白花衬衫
White
White
¥3,338
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看