B Yohji Yamamoto复古

Ry / C浪潮B / Tack Blueson

NN-J66-234-1-01

¥6,382

轻巧柔软的人造丝人造丝和棉织物。 B YOHJI YAMAMOTO的人气商品被制成一个商品,因此可以用于更长的季节。

棉50%粘胶50%

日本制造

  • Ry / C浪潮B / Tack Blueson
  • Ry / C浪潮B / Tack Blueson
  • Ry / C浪潮B / Tack Blueson
  • Ry / C浪潮B / Tack Blueson
  • Ry / C浪潮B / Tack Blueson
Black
Black
¥6,382
¥3,191
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看