LIMI feu

C / Pu高扭曲裸色泽西吊带背心

LA-T02-075-2-02

使用混纺的面料,富有弹性。适宜内搭各种单品。

棉94%
聚氨酯6%

日本制造

  • C / Pu高扭曲裸色泽西吊带背心
  • C / Pu高扭曲裸色泽西吊带背心
  • C / Pu高扭曲裸色泽西吊带背心
  • C / Pu高扭曲裸色泽西吊带背心
Black
Black
White
¥982
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

关闭

最近查看