Yohji Yamamoto POUR HOMME

C / AC 马海毛袜

HX-M02-065-1-03

部分使用马海毛线的袜子。

棉 40%
腈纶25%
聚酰胺 20%
羊毛10%
聚氨酯5%

日本制造

  • C / AC 马海毛袜
  • C / AC 马海毛袜
  • C / AC 马海毛袜
  • C / AC 马海毛袜
  • C / AC 马海毛袜
  • C / AC 马海毛袜
NEW
Gray
Navy
Gray
Black
¥540
均码
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

关闭

最近查看