Yohji Yamamoto HOMME复古

Sunglass J

HV-G57-844-3-02

此款镜框设计为品牌人气设计的升级版。男女皆宜佩戴。

不锈钢
塑料

 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
 • Sunglass J
Purple
Black
Purple
Gunmetal​ ​
¥4,222
均码
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看