Yohji Yamamoto HOMME

Sunglass I

HV-G56-843-1-02

此款镜架,简化鼻梁部分的设计,看似简约却有存在感。

不锈钢
塑料

 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
 • Sunglass I
Black
Black
Gold
Gunmetal​ ​
¥4,222
均码
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看