Yohji Yamamoto HOMME复古

W / GARDARDINE刺绣铁皮EN SENGEN

HR-N09-867-2-03

使用羊毛gazin的方形刺绣领带。
绣花线使用人造丝。
“禁烟宣言”的刺绣影响很大。

主体
羊毛100%
局部
粘胶纤维100%

日本制造

  • W / GARDARDINE刺绣铁皮EN SENGEN
  • W / GARDARDINE刺绣铁皮EN SENGEN
  • W / GARDARDINE刺绣铁皮EN SENGEN
  • W / GARDARDINE刺绣铁皮EN SENGEN
  • W / GARDARDINE刺绣铁皮EN SENGEN
  • W / GARDARDINE刺绣铁皮EN SENGEN
Black
Black
¥1,276
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看