Yohji Yamamoto HOMME

W /加巴丁刺绣领带FURIN OHKA

HR-N07-867-2-03

使用羊毛gazin的方形刺绣领带。
绣花线使用人造丝。
“通奸歌”的刺绣影响很大。

主体
羊毛100%
局部
粘胶纤维100%

日本制造

  • W /加巴丁刺绣领带FURIN OHKA
  • W /加巴丁刺绣领带FURIN OHKA
  • W /加巴丁刺绣领带FURIN OHKA
  • W /加巴丁刺绣领带FURIN OHKA
  • W /加巴丁刺绣领带FURIN OHKA
  • W /加巴丁刺绣领带FURIN OHKA
Black
Black
¥1,276
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看