Yohji Yamamoto HOMME复古

C / AC普通针偏斜平底袜

HR-M03-063-3-03

¥442

斜纹格子常规尺码袜子。

棉60%
腈纶20%
聚酰胺20%

日本制造

  • C / AC普通针偏斜平底袜
  • C / AC普通针偏斜平底袜
  • C / AC普通针偏斜平底袜
  • C / AC普通针偏斜平底袜
  • C / AC普通针偏斜平底袜
  • C / AC普通针偏斜平底袜
Blue
​ ​Red​ ​ ​ ​
Blue
¥442
¥221
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

关闭

最近查看