Yohji Yamamoto HOMME复古

莫代尔丝绸C HYAPPATSU HYAKUCHU鞋

HR-L08-263-2-03

¥3,437

设计师的手绘消息印花在柔软的莫代尔丝绸摊位上。

粘胶纤维80%
真丝20%

日本制造

  • 莫代尔丝绸C HYAPPATSU HYAKUCHU鞋
  • 莫代尔丝绸C HYAPPATSU HYAKUCHU鞋
  • 莫代尔丝绸C HYAPPATSU HYAKUCHU鞋
  • 莫代尔丝绸C HYAPPATSU HYAKUCHU鞋
  • 莫代尔丝绸C HYAPPATSU HYAKUCHU鞋
  • 莫代尔丝绸C HYAPPATSU HYAKUCHU鞋
Black
Black
¥3,437
¥1,719
均码
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看