Yohji Yamamoto HOMME复古

Dioramus光滑开襟衫B

HN-T49-087-2-03

¥4,910

使用Dioramas光滑,其特点是细腻的质地和滑爽的手感。
结合了长长的长度和体积感,刚刚戴上Yohji Yamamoto似乎戴着了Kamoshidaseru的轮廓。

棉100%

日本制造

  • Dioramus光滑开襟衫B
  • Dioramus光滑开襟衫B
  • Dioramus光滑开襟衫B
  • Dioramus光滑开襟衫B
  • Dioramus光滑开襟衫B
Black
Black
¥4,910
¥2,946
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看