Yohji Yamamoto HOMME复古

TA / TUXEDO I-WAIST弹性半身P

HN-P24-500-2-02

¥4,124

我们使用色泽柔和,悬垂感丰富的黑色领带。
短裤的设计和材料搭配得很好。

三醋酸纤维57%涤纶43%

日本制造

  • TA / TUXEDO I-WAIST弹性半身P
  • TA / TUXEDO I-WAIST弹性半身P
  • TA / TUXEDO I-WAIST弹性半身P
  • TA / TUXEDO I-WAIST弹性半身P
  • TA / TUXEDO I-WAIST弹性半身P
Black
Black
¥4,124
¥2,062
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

到货通知我
关闭

最近查看