Yohji Yamamoto POUR HOMME

7G FISHERMAN布亨利短袖

HD-K09-097-1-03

使用表达牛仔布样颜色的编织位置。
超长棉Supima棉被用作棉,以产生自然的光泽和豪华的质感。
结合经过加工的牛仔布和部分编织的针织衫,整体上具有整体感。

棉100%

日本制造

  • 7G FISHERMAN布亨利短袖
  • 7G FISHERMAN布亨利短袖
  • 7G FISHERMAN布亨利短袖
  • 7G FISHERMAN布亨利短袖
  • 7G FISHERMAN布亨利短袖
  • 7G FISHERMAN布亨利短袖
Black
Black
¥4,517
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

关闭

最近查看