Yohji Yamamoto POUR HOMME

Yohji Yamamoto × New Era 金属金色签名帽钥匙扣

HD-A63-946-1-03

“Yohji Yamamoto” x “New Era” 2021 夏季系列
以 59FIFTY 为主题的帽子钥匙扣。
我们将发布以金属色为特色的夏季系列。作为“Yohji Yamamoto”象征的LOGO

羊毛100%

中国制造

  • Yohji Yamamoto × New Era 金属金色签名帽钥匙扣
  • Yohji Yamamoto × New Era 金属金色签名帽钥匙扣
  • Yohji Yamamoto × New Era 金属金色签名帽钥匙扣
  • Yohji Yamamoto × New Era 金属金色签名帽钥匙扣
  • Yohji Yamamoto × New Era 金属金色签名帽钥匙扣
Black
Black
¥344
均码
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

关闭

最近查看